Tillverkning

Våra korvar tillverkas endast av svensk köttråvara.

Vi röker våra produkter på två olika sätt, tradionell rökning samt med naturligt rökarom (rökkondensat).

 

Rök som bildas ur upphettade träråvaror, (flis eller sågspån) innehåller mycket fukt. Ett rökkondensat är helt enkelt rök som kylts ner och kondenserats till vätska.

Träflis eller sågspån hettas upp för att skapa rök. Den fuktiga röken kondenseras genom nedkylning och löses i vatten. Vätskan renas från skadliga ämnen (tjära och aska) och koncentreras. Allt sker i ett slutet system utan utsläpp till miljön.

Rökkondensat började användas i Sverige i början av 1970-talet.

Idag den vanligaste metoden i Sverige. Mer än 80% av våra rökta köttprodukter röks med regenererad, renad rök från rökkondensat.

Nästan alla träslag som används vid annan traditionell rökning kan användas. Detta gör det möjligt att byta smakkaraktär på en produkt genom att välja olika slags rökkondensat.

Nej. Den fara för brand och explosion som alltid finns vid användning av fliseldade rökgeneratorer utgår helt med rökkondensat.

Vid tillverkningen av rökkondensat genomgår produkten en fas-separation (reningsprocess) där tjära, som innehåller cancerframkallande aromatiska kolväten (PAH), avlägsnas.

Nej. Alla smak-, färg- och konserverande egenskaper finns i den återskapade röken.

Ja. Den fenol som finns naturligt i alla typer av rök står för de konserverande egenskaperna.

Inte alls. De produktyper som lämpar sig för rökning går alla att röka med båda metoderna.