Logo

Vad är rökarom?

Vad är rökarom?

Svar på vanliga frågor om rökning och rökkondensat
 

Frågor Svar
Vad är rökkondensat? Rök som bildas ur upphettade träråvaror, (flis eller sågspån) innehåller mycket fukt. Ett rökkondensat är helt enkelt rök som kylts ner och kondenserats till vätska.
Hur tillverkas rökkondensat? Träflis eller sågspån hettas upp för att skapa rök. Den fuktiga röken kondenseras genom nedkylning och löses i vatten. Vätskan renas från skadliga ämnen (tjära och aska) och koncentreras. Allt sker i ett slutet system utan utsläpp till miljön.
Hur länge har man använt rökkondensat i Sverige? Rökkondensat började användas i Sverige i början av 1970-talet.
Hur vanligt är användningen av rökkondensat i Sverige? Idag den vanligaste metoden i Sverige. Mer än 80% av våra rökta köttprodukter röks med regenererad, renad rök från rökkondensat.
Vilka träslag används vid framställning av rökkondensat? Nästan alla träslag som används vid annan traditionell rökning kan användas. Detta gör det möjligt att byta smakkaraktär på en produkt genom att välja olika slags rökkondensat.
Är det farligt att röka med rökkondensat? Nej. Den fara för brand och explosion som alltid finns vid användning av fliseldade rökgeneratorer utgår helt med rökkondensat.
Varför är det hälsosammare att röka med rökkondensat? Vid tillverkningen av rökkondensat genomgår produkten en fas-separation (reningsprocess) där tjära, som innehåller cancerframkallande aromatiska kolväten (PAH), avlägsnas.
Tillsätter man röksmak i de produkter som ska rökas med rökkondensat? Nej. Alla smak-, färg- och konserverande egenskaper finns i den återskapade röken.
Är de konserverande egenskaperna likvärdiga i de båda metoderna? Ja. Den fenol som finns naturligt i alla typer av rök står för de konserverande egenskaperna.
Hur skiljer sig produkterna i smak mellan de respektive rökmetoderna? Inte alls. De produktyper som lämpar sig för rökning går alla att röka med båda metoderna.